Kontakt

Kontakt z nami i dane firmy

Bio Produkty Polska Spółka z o.o.
ul. Gospodarska 7, 61-313 Poznań
tel. +48 61 670 77 17, fax +48 61 641 99 30
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dane rejestrowe:
Bio Produkty Polska Spółka z o.o.
ul. Gospodarska 7, 61-313 Poznań
NIP 7822400746
KRS 0000637861
Kapitał zakładowy 200.000 zł (Wpłacony w całości).