Preparat DD 484

HC BIOCLEANER DD 484

Biologiczna płynna formuła, która zawiera w sobie mikroorganizmy specjalnie wyselekcjonowane pod względem ich zdolności do degradacji węglowodorów (HC) i odpadów organicznych. Produkt opracowany w ramach projektu badawczego do unieszkodliwiania wycieków ropy naftowej na obszarach zanieczyszczonych.

Korzyści:
Wysoka wydajność i szybkie działanie: oszczędza czas i produkt. Skuteczność: rozpuszcza i emulguje brud ułatwiając dokładne czyszczenie twardych podłóg i powierzchni. Działanie biologiczne: doskonały do czyszczenia ze względu na mikroorganizmy, które zwiększają jego skuteczność jako detergentu. Ochrona środowiska: Ecodesign produktu, może wstępnie rozłożyć materię organiczną dzięki swoim składnikom biologicznym.
Inne korzyści: zmniejszenie wpływu wycieków ropy na środowisko.
Miejsca stosowania:
Przemysł spożywczy, branża metalowa, firmy sprzątające, dystrybucja paliwa.
  • Czyszczenie twardych, półporowatych powierzchni zabrudzonych przez węglowodory i oleje mineralne w sektorach przemysłowych i przemyśle petrochemicznym: podłogi stacji benzynowych, fabryk, warsztatów, parkingów, garaży, itp.
  • Szybkie czyszczenie wycieków na ruchliwych drogach (wypadki, wycieki, itp.).
  • Szczególnie przydatny w procedurach awaryjnych.
  • Środek bioremediacji do miejsc skażonych węglowodorami.
  • Środek dyspergujący i biodegradujący oleje i paliwa unoszące się na powierzchni w obszarach portowych.

Wstrząsnąć produkt przed użyciem.
Do czyszczenia: rozcieńczyć preparat w wodzie. Spryskać przy użyciu sprzętu aplikacyjnego (np. MQ18: MQ38; MQ30), pozostawić (5 - 10 minut), w razie potrzeby skorzystać z urządzeń mechanicznych i spłukać wodą. Jeśli to konieczne - powtórzyć proces na powierzchniach trudnych do wyczyszczenia, np. bardzo porowate powierzchnie, takie jak beton.
Dla bioremediacji: prosimy o skontaktowanie się z naszym działem technicznym w celu oszacowania najodpowiedniejszej dawki dla stężenia węglowodorów, które powinny być usunięte.

Dawkowanie zależy od istniejących zanieczyszczeń:
- Normalnie zabrudzona powierzchnia: 5%
- Mocno zabrudzona powierzchnia: 10%
Na stacjach benzynowych (na węglowodory) używać w rozcieńczeniach 1-2%.