Preparat DD 481

AGRO FOOD preparat dezodoryzujący DD 481

Płynny preparat enzymatyczny przeznaczony do utrzymania kontroli zapachu łączący właściwości rozkładające materię organiczną i dezodorujące. Natychmiastowa dezodoryzacja.

Korzyści:
Skoncentrowany, rozpuszczalny w wodzie, wysoka wydajność, mała ilość produktu wystarcza do blokowania zapachów. Skuteczność: bardzo wydajny, natychmiast blokuje zapachy. Działanie biologiczne: wysokie działanie dezodoryzujące dzięki enzymom wzmacniającym blokowanie zapachów. Ochrona środowiska: Ecodesign produktu, minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, może wstępnie rozłożyć materię organiczną dzięki swoim składnikom biologicznym. Inne korzyści: nie dodaje aromatu, może być używany w przemyśle spożywczym.
Miejsca stosowania:
Puby i kawiarnie, przemysł spożywczy, hotele, restauracje.
  • Zapobieganie i kontrola zapachów w przemyśle spożywczym, kanalizacji i pojemnikach z resztkami żywności.
  • Dezodoryzacja fermentujących ścieków przemysłowych wytwarzanych w przemyśle spożywczym (cukrownie, przemysł przetwórczy, rzeźnie).
  • Dezodoryzacja obszarów kompostowych.
  • Kontrola i eliminacja w zbiornikach zapachów pochodzenia organicznego (mocz, płyny ustrojowe).
  • Zalecany do wszystkich rodzajów przemysłu spożywczego, osadników i przemysłu hotelarskiego.

Dezodoryzacja kanalizacji: wlać dawkę do rury odpływowej.
Pojemniki na odpady: spryskać pozostałości odpadów i dno pojemnika używając rozpylaczy (np. MQ18, MQ38, MQ30).

Kanalizacja: 10 ml produktu na metr rury.
Pojemniki: w zależności od intensywności i natury zapachu, rozcieńczyć 1-10%