Preparat DD 446

Biodetergent deodoryzujący DD 446

Produkt dezodoryzujący oparty na bazie organicznych składników, połączonych z olejkami eterycznymi, detergentami i środkami odtłuszczającymi, które ulegają biodegradacji. Produkt niepalny o niskiej toksyczności, wsparty środkami odkażającymi. Doskonały efekt działania enzymów i dezodoryzacja.

Korzyści:
Skoncentrowany i skuteczny, może być stosowany w niskich rozcieńczeniach. Działanie biologiczne: doskonały do czyszczenia ze względu na enzymy, które zwiększają jego skuteczność jako detergentu. Wielofunkcyjność: czyści, odtłuszcza, usuwa naloty z kamienia i blokuje zapachy.
Bezpieczeństwo użytkowania: niesklasyfikowany jako żrący. Ochrona środowiska: minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, wstępnie rozkłada materię organiczną dzięki swoim składnikom biologicznym. Inne korzyści: przyjemny, długotrwały zapach.
Miejsca stosowania:
Firmy sprzątające, straż pożarna, kempingi, hotele.
  • Czyści i odtłuszcza podłogi i powierzchnie w przemyśle oraz w obiektach o znaczącym nagromadzeniu tłuszczu, w zbiornikach, tłuszczownikach, rurach, kontenerach, koszach na śmieci.
  • Spłukiwanie ulic podczas rutynowego czyszczenia lub po świętach, targach, wystawach.
  • Firmy sprzątające ulice, zakłady oczyszczania miasta, firmy zajmujące się technicznym utrzymaniem obiektów, oczyszczalnie ścieków.

Tradycyjne czyszczenie: dodać produkt do wiadra z mopem (w razie potrzeby patrz: dawkowanie) stosując ręczne (np. MQ19) lub automatyczne (np. MQ31; MQ48) systemy dozowania. Umyć w tradycyjny sposób mopem i pozostawić do wyschnięcia. Nie jest wymagane spłukiwanie.
Czyszczenie przemysłowe: rozcieńczyć produkt (patrz: dawkowanie) i stosować przy użyciu cysterny do mycia, myjki ciśnieniowej, szorowarek itp.

Tradycyjne sprzątanie:
- Normalnie zabrudzona powierzchnia: 0,3%
- Mocno zabrudzona powierzchnia: 0,5%
Czyszczenie przemysłowe: 1 litr na 1000 litrów wody (0,1%)
Miejskie czyszczenia: 1 litr na 3000 lub 5000 litrów wody (0,03% - 0,02%)